کلیه اطلاعات مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 97/12/29 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ( سهامی عام )

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا( سهامی عام )

 

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort