عملیات تخلیه 14 دستگاه کانتینر خسارتی از شناور GOLBON توسط شرکت سینا

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندري سينا، به نقل از شعبه بندر شهید رجایی، پرسنل این شعبه موفق شدند در یک عمليات منسجم و برنامه ریزی شده و در کمترين زمان ممکن، تعداد ۱۴ دستگاه کانتينر خسارتی را از شناور GOLBON با موفقیت تخلیه نمایند.
گفتنی است شناور GOLBON متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی است که هفته گذشته بر اثر طوفان دریایی در اقیانوس هند دچار حادثه شده و پس از پهلوگیری در بندر شهید رجایی پرسنل شرکت سینا موفق به تخلیه کانتینرهای خسارتی این شناور گرديدند.

شایان ذکر است شرکت توسعه خدمات دریایی و بندري سینا با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و مجرب، بارها مأموریت های موفقی را از این دست تجربه کرده است.

Download attachments:

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort