آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

 

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

در نظر دارد انجام عملیات باز و بسته نمودن مهار کانتینر بر روی شناور و اسکله واقع در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ترمینال شماره دو ( منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی ) را از تاریخ 1398/05/01 لغایت 1398/12/29 از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از داوطلبان شرکت در مناقصه دعوت میشود از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  1398/04/11 جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران خیابان گاندی جنوبی ، کوچه سیزدهم ، پلاک 18 و یا دفتر شعبه شرکت واقع در مجتمع بندری شهید رجائی ، جنب ساختمان یگان حفاظت بندر شهید رجائی ، مراجعه فرمایند .

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

 

 

 

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort