آگهی مناقصه نوبت دوم

آگهی مناقصه نوبت دوم

 

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

در نظر دارد تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود در مجتمع بندری شهید رجائی بندر عباس را از تاریخ 1398/05/01 لغایت 1398/12/29 (بشرح مندرج در اسناد مناقصه ) از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و صلاحیت واگذار نماید .لذا از داوطلبان شرکت در مناقصه دعوت میشود از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  1398/04/11جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران خیابان گاندی جنوبی ، کوچه سیزدهم ، پلاک 18 و یا دفتر شعبه شرکت واقع در مجتمع بندری شهید رجائی ، جنب ساختمان یگان حفاظت بندر شهید رجائی ، مراجعه فرمایند .

 

 

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort