آگهی مناقصه

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

در نظر دارد انجام خدمات بازرسی فنی فرآورده شامل آنالیز محصول و محاسبه احجام بارگیری و تخلیه درپایانه نفتی بندر امامخمینی)ره( را ازطریق مناقصه به شرکت‌های واجد صلاحیت که دارای رتبه 3 بازرسیفنی و دارای سابقه کافی در زمینه بازرسی فرآورده های نفتی می‌باشند واگذار نماید. لذا از داوطلبان شرکت در مناقصه دعوت میشود از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز 1398/02/14 جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران خیابان گاندی جنوبی ، کوچه سیزدهم ، پلاک 18 و یا دفتر پروژه  واقع درمنطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) قطعه 58A مراجعه فرمایند .  متقاضیان برای آگاهی بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های84309000- 021 داخلی 200 و یا شماره تلفن 09380220041تماس حاصل نمایند.

 

 

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort