آگهی مناقصه

شرکت توسعه خدمات دریایی وبندری سینا(سهامی عام) در نظر دارد تاًمین نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بندر شهید رجائی از تاریخ 98/01/01 لغایت 98/12/29 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدصلاحیت واگذار نماید، لذا از داوطلبان شرکت در مناقصه دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت هفت روز کاری جهت دریافت اسناد وشرایط مناقصه به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران،خیابان گاندی جنوبی،کوچه سیزدهم پلاک 18طبقه اول و یا دفتر شعبه شرکت واقع در مجتمع بندری شهید رجائی جنب ساختمان یگان حفاظت بندر شهید رجائی مراجعه فرمایند.

 

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا(سهامی عام)

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort