آگهی مزایده

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در نظر دارد تعداد 31 دستگاه از ماشین آلات ، تجهیزات و وسائط نقلیه مازاد نیاز خود در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر  را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند :

لذا از داوطلبان شرکت در مزایده درخواست میشود از تاریخ انتشار آگهی بمدت هفت روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه سیزدهم پلاک هجده واحد دبیرخانه و یا به نوشهر _ خیابان ستارخان شمالی _اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران _ ساختمان اداره امور بندری _ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا مراجعه فرمایند .

 

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort