مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره

سیامک ابوعلی

سیامک ابوعلی

عضو هیأت مدیره و مدیر امور كانتينری

abouali@spmco.co

مجتبی دلگشایی

مجتبی دلگشایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

delgoshaei@spmco.co

محمد رمضانیان

محمد رمضانیان

رئیس هیأت مدیره

ramezanian@spmco.co

ایرج فقیری

ایرج فقیری

عضو هیاًت مدیره و مدیر شعبه بندر عباس
محمود کیا

محمود کیا

عضو هیاًت مدیره

مدیران داخلی

امیرحسین زارعی

امیرحسین زارعی

مدیر فنی

eng@spmco.co

مژگان حیدری

مژگان حیدری

مدیر حسابرسی داخلی

heidari@spmco.co

حمید شریعتی

حمید شریعتی

مدیر امورانفورماتیک

it@spmco.co

مهدی مفاخری اردهه

مهدی مفاخری اردهه

مدیر مالی

mafakheri@spmco.co

محمد مهدی زاده

محمد مهدی زاده

مدیر امور اداری و منابع انسانی
ولی سوری

ولی سوری

مشاور فنی و مهندسی
بابک شاکر

بابک شاکر

مسئول تضمین کیفیت و ارتقاء ایمنی
طاهره وحدت

طاهره وحدت

مدیر تدارکات

مدیران شعب

عبدالرحمن راشدی

عبدالرحمن راشدی

سرپرست شعبه بندر امام خمینی
سعید جعفری

سعید جعفری

سرپرست شعبه بندر بوشهر
شهرام نوری مقدم

شهرام نوری مقدم

سرپرست شعبه نوشهر

moghadam@spmco.co

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort