مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره

سیامک ابوعلی

سیامک ابوعلی

عضو هیأت مدیره و مدیر امور كانتينری

abouali@spmco.co

مجتبی دلگشایی

مجتبی دلگشایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

delgoshaei@spmco.co

محمد رمضانیان

محمد رمضانیان

رئیس هیأت مدیره

ramezanian@spmco.co

محمود کیا

محمود کیا

عضو هیأت مدیره
ایرج فقیری

ایرج فقیری

عضو هیأت مدیره و مدیر شعبه بندرعباس

مدیران داخلی

فرهوش آل احمد

فرهوش آل احمد

مدیر اموراداری و منابع انسانی
محمد زارعی

محمد زارعی

مدیر تدارکات

support@spmco.co

احد محمدوند

احد محمدوند

مدیر مالی
 حمید شریعتی

حمید شریعتی

مدیر امور انفورماتیک

it@spmco.co

امیرحسین زارعی

امیرحسین زارعی

مدیر فنی

eng@spmco.co

ولی سوری

ولی سوری

مشاور فنی ومهندسی
بابک شاکر

بابک شاکر

مسئول تضمین کیفیت و ارتقا ایمنی

مدیران شعب

عبدالرحمن راشدی

عبدالرحمن راشدی

سرپرست شعبه بندر امام خمینی
آقای عبد الرسول کریمیان

آقای عبد الرسول کریمیان

مدیر شعبه بندر بوشهر

karimian@spmco.co

شهرام نوری مقدم

شهرام نوری مقدم

سرپرست شعبه نوشهر

moghadam@spmco.co

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort